نشست «ردپای عدالت در آموزش و پرورش؛ ما و دیگری»

56
هفتمین نشست از مجموعه نشست های "راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران" با حضور دکتر سمیه فریدونی و علیرضا عبدالله زاده در مرداد ماه 1398 در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel