نوحه خوانی شب بیست وسوم ماه مبارک در سرداب حرم سیدالشهدا (ع)

253

نوحه خوانی شب بیست وسوم ماه مبارک در سرداب حرم سیدالشهدا (ع) با مداحی آقای محمدعلی بهتوئی