مطالعات دکتر گلنوش ترابیان در پیشگیری و درمان آنفلوآنزا با گیاه الدربری

8

صدای استرالیا – فصل آنفلوآنزا در استرالیا در حال شروع شدن هست و هشدارهای زیادی در این خصوص داده شده تا مردم به ویژه کودکان و افراد سالخورده در این فصل احتیاط بیشتری به خرج دهند. خانم گلنوش ترابیان است، در این پادکست در خصوص تازه ترین یافته های خود در زمینه استفاده از گیاه الدربری (آقطی) در پیشگیری و درمان آنفلوآنزا توضیح می دهد.