ملاقات یک آمریکایی با دیکتاتور

2,334

نظر خانم تولسی گابارد نماینده مجلس سنا آمریکا در مورد بشار اسد چیست؟ دیدار خانم تولسی گابارد با بشار اسد چگونه بود؟

pixel