مدارس پویا و بالنده ؛ سیاست های تربیتی

134

برنامه گفت و گوی روز با موضوع مدارس پویا و بالنده ؛ سیاست های تربیتی با حضور : دکتر حسن بنیانیان (رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی) و دکتر اسدالله مرادی (عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان)

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین