تفاوت هارد ssd با هارد معمولی

70

آیا نیاز داریم هارد سیستممون رو به ssd تغییر بدیم ؟