یادمان برانزویک در شهر ژنو | سوئیس | ایوار

222
یادبود برانزویک برای گرامیداشت چارلز دوم، دوک برانزویک، در سال 1879 میلادی ساخته شد. این آرامگاه با ارتفاع 21 متر از سازه‌های نئوگوتیک محسوب می‌شود.
pixel