تلاش اعضای سفارت بحرین برای پرت کردن فرد معترض از پشت‌بام

57
در ویدئوی منتشرشده کارکنان سفارت بحرین در لندن تلاش می‌کنند فرد معترض را به هر طریقی از پشت‌بام ساختمان به پایین پرت کنند.
pixel