شنبه ها با آوای جاوید(36)، استاد علی اصغر شاه زیدی

3,302

علی اصغر شاهزیدی در سال 1327، در شهرِاصفهان، متولد شد. پدر وی که خود با موسیقی آشنا بود از همان دوران طفولیت محیط و بستر فرهنگی مناسبی جهت رشد هنری فرزندش فراهم کرد و علی اصغر نیز از این موقعیت استفاده کرده و از کودکی در محضر استادان مختلف به فراگیری آواز پرداخت... متن کامل در www.Avayejavid.com ، آموزش موسیقی ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید 03137867163،09383632193