رامسس بزرگ ، نیرومندترین فرعون مصر باستان

1,347
دهگان 127 دنبال‌ کننده
"رامسس بزرگ ، نیرومندترین فرعون مصر باستان" {مصر بالا دست،مصر پایین دست،فرعون نارمر،رود نیل،تمدن مصر باستان،فرعون جوزر،فرعون اسنفرو،فرعون خوفو،فرعون خفرع،پیکره ابولهول،پیکره اسفینکس،لیبیا،نوبیا،کنعان،پادشاهی هیتی،پادشاهی آشوریان،مردمان دریا،مینوسی ها،فرعون ستی،فرعون رامسس،اسوان،نیایشگاه رامسس،آنوبویس،هخامنشیان،} دستان سخاوتمند نیل چون مادری ، در پی سه هزار سال سرزمین باستانی مصر را بر بوم و بر جلگه آغوش خویش ، نگاه داری نموده است. مصریان باستان موطن خود را کمت یا سرزمین سیاه می خواندند و سبب این نام گذاری ، ریشه در خاک همیشه بارور این جلگه داشته است. دو رود نیل آبی و سپید در خارطوم پایتخت سودان کنونی به هم می پیوندند و رشته بنیادین این رود را پدید می آورند ، نام باستانی بخش فرازی سودان ، در گذشته نوبیا خوانده میشد و مرز دیرینه این سرزمین با مصر کهن ، شهر اسوان بود است. سنگ های گرانیت به کار رفته در بناها و آثار هنری این تمدن ، از کانسارهای کوه های اسوان به دست آمده اند ، از این رو این جایگاه ، اهمیت راهبری فراوانی برای مصریان داشته است. بیش از 5100 سال پیش سرزمین کمت به دو بخش بالا دست و پایین دست بخش میگشت ، ناحیه جنوبی مصر ، بخش بالا دست و ناحیه شمالی آن، که به کرانه های مدیترانه میرسید ، بخش پایین دست خوانده میشد ، سبب این نامگذاری واژگون آن است که سوی جریان نیل ، از فرود به فراز آفریقا است. در حدود سی و یک قرن پیش از میلاد ، نارمر با چیرگی بر سراسر مصر ، به عنوان نخستین فرعون این سرزمین بر تخت نشست. تا پیش از او ، تاج فرمانروایان مصر پایین دست دشرت و مصر بالا دست هجت خوانده میشد اما به قدرت رسیدن او ، این دو تاج در هم آمیخته شدند و این چنین ، تاج پادشاهی مصر ، یگانه گشت. Animations Illustrations from Assassin Creed Origins Writer Narrator : Mohammad Amighi #مصرباستان #تمدن_مصر #رامسس
دهگان 127 دنبال کننده

{ فالو =فالو } Ravi Sara world

3 ماه پیش
عالی بود خیلی
pixel