توسل بلال بن حارث و ایوب انصاری به پیامبر ص

584
584 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

توسل بلال بن حارث و ایوب انصاری به رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از وفات حضرت در كتب اهل سنت

pixel