شمسی سازی تاریخ در ام اس پروژه

83

نحوه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با استفاده از کد ماکرو در نرم افزار ام اس پروژه

سید حسین
سید حسین 5 دنبال کننده