دعوت برنامه شب فیروزه ای از مدیر عامل محترم شرکت نیری

556

در این ویدئو مشاهده خواهید کرد: -صحبت های مدیر عامل محترم شرکت نیری ارگانیک یزد در خصوص نحوه تولید انواع روغن های گیاهی و توضیحات علمی ایشان در خصوص روغن کنجد بکر و فرابکر و روغن ارده کنجد. -بخشی از تجهیزات و ماشین آلات مدرن روغن گیری و دستگاه رستر آجیل و خشکبار و بسته بندی اتوماتیک -شایان ذکر است این شرکت اولین تولید کننده روغن در حضور مشتری بوده و افتخار کار آفرینی برای بیش از15000نفر را دارد.