رقص اوباما در کنیا

1,348

در این ویدیو رقص باراک اوباما در کنیا ، زادگاه پدری اش را مشاهده میکنید ؛