صدور فاکتور فروش کالا طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده

3,052

آموزش صدور فاکتور فروش یا صورتحساب فروش کالا یا خدمات طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین ماده 169 (طبق نمونه) --- ادامه آموزش ها رو در وبسایت hadafkar.com دنبال کنید