چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ راه‌حلی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها

263

سخنرانی تد پژوهش مولد دکتر مریم نظری در دومین جشنواره تد دانشگاه تهران 19 اسفند 1397 اطلاعات بیشتر در MaryamNazari.com