آشنایی با گیمیفیکیشن - پنجشنبه های گیمیفیکیشنی قسمت اول

283
مدرس : مهدی قاسمی - پنجشنبه های گیمیفیکیشنی - کارگروه بازی ویدیویی انجمن علمی کامپیوتر
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel