رونمایی سامانه دانش ایران و پایگاه اصطلاح نامه ها

62
گزارش بخش خبری بیست شبکه چهار سیما درباره رونمایی سامانه دانش ایران و پایگاه اصطلاح نامه ها 24 تیر 1398 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
pixel