بررسی گام دوم انقلاب با مهدی چمران (قسمت اول)

236

برنامه گام دوم برنامه ای است درباره کسانی است که در تاریخ انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشتند.بخش اول این فیلم را مشاهده کنید.مجری این برنامه حسن شمشادی مهمان برنامه آقای مهندس مهدی چمران بوده است. منبع: ایران صدا