بخشی از جلسه 7 دوره ی وی ری (V-Ray)

229

با مشاهده این ویدیو با بخشی از جلسه 7 دوره ی وی ری آشنا شوید. در این ویدیو قسمتی از توضیحات گزینه FOG COLOR را مشاهده می کنید. برای مشاهده کامل این جلسه و دوره وی ری به وب سایت www.archart.ir مراجعه کنید. وب سایت آموزشی آرچ آرت بهترین آموزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.

آرچ آرت
آرچ آرت 116 دنبال کننده