شعرخوانی قاسم صرافان در وصف امام رضا علیه السلام

2,147

فقیر آمده ام و دل شکسته پرسیدم - مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد -

pixel