داور سالن های زیبایی کشور، استاد مهرناز حسینعلی در سایت عروسکو

22
در بخش داوری سالن های زیبایی هیئت ژوری سایت عروسکو و پس از یکسال تلاش و جستجوی بی وقفه ، نهایتا سرکار خانم مهرناز حسینعلی استاد بی بدیل گریم سینمایی و بیوتی و مدرس بین المللی هنر گریم ، به عنوان داور اصلی و عضو دائم انتخاب شده اند که قطعا همکاری با چنین استاد برجسته ای می تواند به ارتقا کیفی هرچه بیشتر خدمات زیبایی و مراقبتی در ایران بیانجامد. https://arooskoo.ir/hoseinali-referee-of-beauty-salon
pixel