دوره بازاریابی دکتر یحیی علوی

22
چگونه برنامه مناسبی برای کسب و کار خود تنظیم کنیم؟ بازاریابی چیست؟ برای پاسخ به این سوالات قسمتی از دوره بازاریابی دکتر یحیی علوی را مشاهده کنید.
pixel