پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی|98.5.5|بخش دوم

52

پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی با موضوع نقش بازار سرمایه در تولید

filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک