جزئيات زايمان زن جوان در ايستگاه مترو

1,102
زن جوان همراه همسر و فرزند خردسالش سوار مترو بود كه درد زايمان به سراغش آمد. او كه از درد به خود مي پيچيد مجبور شد از قطار پياده شود و در نهايت در ايستگاه دروازه دولت فرزندش را به دنيا آورد. در اين فيلم تكنسين اورژانس جزئيات اين زايمان شگفت انگيز را بازگو مي كند.
حادثه24 408 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel