گاهی خاموشش کنید - تیزر فرهنگی

290

تیزر فرهنگی گاهی خاموشش کنید به سفارش فرهنگسرای رسانه مشهد | كارگردان: سعید كیانپور | نویسنده: امیر خاکی پور | تصویربردار: مرتضی قیدی | طراح صحنه: آزاده صانعی | تدوین و جلوه های ویژه: سعید کیانپور | صداگذار: پیمان واحدی | تولید شده در استودیو و خانه خلاقیت کاردستی