ارمنستان

735

کشورهای کمی هستند که تاریخچه ای مثل ارمنستان داشته باشند؛ تاریخچه ای همراه با پیچیدگی های فراوان و همراه با تراژدی. تور ارمنستان به گونه ای است که شما را با تاریخش جذب، با آثار باستانی اش شگفت زده و با جاذبه های طبیعی اش سرگرم می کند. رزرو تور موریس در: http://nilgamsafar.com/blog/post/74