هوشنگ ابتهاج_عشق و آزادی

1,625
misi 1 دنبال‌ کننده

شبم از بی ستارگی ، شب گور در دلم گرمی ستاره ی دور آذرخشم گهی نشانه گرفت كه تگرگم به تازیانه گرفت بر سرم آشیانه بست كلاغ آسمان تیره گشت چون پر زاغ مرغ شب خوان كه با دلم می خواند رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بی برگشت

misi 1 دنبال کننده
pixel