لایو مشترک 6: همراه با آقای مهندس احسان رضایی - آزمون کتاب باز نبوش

32
HSE Arya - Training 20 دنبال‌ کننده
با موضوع تجربه شرکت در اولین آزمون کتاب باز نبوش در ایران از طریق شرکت آریا مهمان این هفته: آقای مهندس احسان رضایی، کارشناس اچ‌اس‌ای شرکت پارس ژنراتور مپنا دوشنبه 1399/06/03 2020/08/24 ساعت 11 صبح
HSE Arya - Training 20 دنبال کننده
pixel