داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

تمرین صفحه ۱۴۱ کتاب ریاضی ششم

327
فصل ۷ : تقریب با اسنگیت و قلم نوری ضبط کردم .
pixel