چهارده تکنیک استراتژیک بازاریابی جذب گردشگر برای ایران

31
Iran3T.ir 2 دنبال‌ کننده
ارائه دهنده: آقای دکتر بابک یاوری‌فر فعال و اندیشه‌ورز حوزه گردشگری؛ همکار واحد گردشگری مؤسسه مصاف؛ معاون اجرایی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران.
Iran3T.ir 2 دنبال کننده
pixel