برایان تریسی: آیا موفقیت قابل اندازه گیری است؟

1,275
در این دوره آموزشی با عنوان "هدف گذاری موثر برای کسب بالاترین عملکرد و موفقیت" به عوامل موفقیت فردی و شغلی توسط برایان تریسی پرداخته شده است.
pixel