گویندگی مسابقه ی هایپرمارکت گامبرون (از شبکه خلیج فارس)

376

گویندگی مسابقه ی هایپرمارکت گامبرون پخش شده از شبکه خلیج فارس | توسط گروه دوبلاژ آرنا | گوینده: سید محمدصالح هاشمی | http://arena-dubbing.com