مصیبتی به نام اخبار جعلی

64

در دوران شبکه های اجتماعی اخبار جعلی به سرعت منتشر می شوند. نه می توان انتشار محتوا را محدود کرد و نه می توان با اقداماتی مثل گزارش به دولت ها کار موثری کرد. صاحبان شبکه های اجتماعی هم علاقه چندانی به سانسور محتوای جعلی ندارند. کارشناسان مختلف درباره این موضوع چالش برانگیز بحث می کنند. تماشا کنید.