آیا برای کنکور ارشد نیاز به مشاور است؟ و طرح مشاوره به چه صورتی است؟

149
در این ویدیو به بررسی لزوم حضور یک مشاور تخصصی در کنار داوطلبان کنکور ارشد برق پرداخته شده است و در انتها ویژگی ها و نحوه انجام طرح مشاوره احمد یاراحمدی دانشجوی دکتری برق دانشگاه تربیت مدرس دیده میشود.
مشاور برق 51 دنبال کننده
pixel