آموزش یافته های سی تی اسکن در بیماری کووید نوزده از آناتومی تا طبقه بندی نهایی

441
در این ویدئو برخورد جامع با یافته های سی تی اسکن بیماران مبتلا به کرونای جدید را بصورت قدم به قدم و از آموزش آناتومی تا طبقه بندی یافته ها براساس گایدلاین های انجمن رادیولوژی آمریکا توضیح داده ام. این ویدئو آموزشی و مربوط به همکاران پزشک میباشد؛لطفا برای همکاران پزشک ایرانی و غیر ایرانی(با توجه به زیر نویس انگلیسی ) ارسال شود. پانوشت برای درک دوستان غیر پزشک علاقمند:در سی تی اسکن با استفاده از اشعه ایکس تصاویر از بدن تهیه میشود.در این تصاویر گویی بدن در مقطع عرضی برش خورده و به آن نگاه میکنیم.
pixel