طرح جهادی استان تهران در دهستان اختراباد ملارد

99
99 بازدید
اشتراک گذاری
280 جهادگر بسیج سازندگی استان تهران با حضور در دهستان اخترآباد شهرستان ملارد برای محرومیت زدایی تلاش می کنند.
pixel