آموزش برونفکنی OBE و رسیدن به تجربه پرواز روح

1,281
با فرافکنی اثیری Astral projection

u_10607426

7 ماه پیش
سلام خیلی جاها نوشته روز اول اگه از جسمتون خارج شدید زیاد ازش فاصله نگیرید. آیا درسته یا اتفاقی نمیوفته
pixel