نصب نرم افزار کارنامه ماهانه توصیفی- ماهتوس

832
نحوه نصب نرم افزار کارنامه ماهانه ماهتوس در این فیلم نمایش داده شده است: این نرم افزار هوشمند نصب خواهد شد.... هنگام نرم افزار Setup به بررسی نوع ویندوز و آفیس شما خواهد پرداخت و متناسب با نوع ویندوز و آفیس، به شما در پنجره ای پیشنهاد نصب خواهد داد، هر چند که می توانید همه انواع نرم افزارها را نثب کنید. در پایان از شما برای نصب دیتابیس(بانک اطلاعاتی) نمونه سئوال خواهد شد.
Tavafi.ir 27 دنبال کننده
pixel