تفکر و سواد رسانه ای - نادیده‌های رسانه‌ای - مهندسان پیام

154
تفکر و سواد رسانه ای فصل سوم: نادیده‌های رسانه‌ای درس نهم: مهندسان پیام مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel