مفهوم نماد در بورس اوراق بهادار

205

نماد عبارت است از نام اختصاری شرکت‌ها که برای سهولت شناسایی و دسته‌بندی آن‌ها در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از دوره آموزشی سرمایه گذاری در بورس (جلسه اول) /مدرس: رضا کشاورز حداد

pixel