تجربیات جناب آقای صادق شیرانی، دانشجوی رشته احتمال و مالی دانشگاه سوربن فرانسه

144
144 بازدید
اشتراک گذاری
همایش بزرگ آشنایی با چالش های ادامه تحصیل در خارج از کشور
pixel