اگر سلطان تویی، من یک شاعر درباری ام، مداح سلطانم (نماهنگ) حمیدرضا برقعی

969
نماهنگ زیبای قبولم کن با شعر و خوانش حمیدرضا برقعی و تصاویر بی نظیر از حرم مطهر رضوی
pixel