هری استآیلز - meet me in the hallway ; lyrics

201

MY MISTAKES ------------------------ • instead of "running with the fears" it's "running with the thieves"

Mariw.Styles
Mariw.Styles 1.2 هزار دنبال کننده
◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

3 ماه پیش
پیپیو عنو جیشو گوزو:)). . .راستی اجی ت مدرسه داشتیم مافیا بازی میکردیم بعد یهو در اومد ک ت توی لندن موهای زیر بغل ی پیرمرد بوگندو رو میریزی تو دهن هری:))ی بار هم ک گوزیدی ت دهن جاستین:)))
Mariw.Styles
Mariw.Styles من هیچ وقت با شوعرم اینکارو نمیکنم:"[ .. حتی اگ منو بکشننن اینکآرو با هری نمیکنم:"[ .. ولی برآ جآس شآید:))
◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

3 ماه پیش
عاوکی اصن ت تاج سر من:-*. . .نمیدونم خودمم فقد میدونم دلم میخواست خودمو بکشم۰-۰. . .چرا؟
Mariw.Styles
Mariw.Styles عنن عنن عنن عنن:) عنن زیبااا عنن مهربونن عنن مامان عنن هری عنن اریانا عنن نایل عنن دوست داشتنی:") .. توعم خل شدیآ:[ .. من قبلآ هر وقت کصخل میشدم فکر خودکشی میومد ت سرم .. ولی الان میترسم .. چون بآ چشآی خودم دیدم ..
◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

3 ماه پیش
عاوجی:((. . .نشستم وسط خونه موهامو میکشیدم گریه میکردم بلند بلند انقدر گریه کردم ک دیگ چشمام باز نمیشد!!!دگ گرفتم کپیدم. . .
Mariw.Styles
Mariw.Styles جر الان وآسه چی اینقد گریه کرده بودی؟!:( .. رآستی خوآعری من دیه اینستا نیستم کآمنتتو خوندم عنم خودتی جر
◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

◇♥️vᴀɴᴀ≈. . .|∞

3 ماه پیش
عابجی من اوعضام خرابه بابام میخواد گوشیمو بفروشه دیشب دیدن گریه کردن پدرم عصبانی شد و گفت و میفروشش:[. . ‌.ولی شاید شاید شبا از ساعت ۹ تا ۱۰ بتونم بیام اگه نفروشن. . .ولی بهت سر میزنم خواعری:[
Mariw.Styles
Mariw.Styles ایـح خدآی من:"( نگو جلو پدرت گریـه کردی :( .. برو درس بخـون نظـرشون عوض شه:( .. اشکآلی ندآره:[ ..