آموزش کاشت ناخن با پودر : مرحله اول : زیرسازی و مانیکور خشک - نیل آکادمی

51
در آموزش کاشت ناخن با پودر برای داشتن کاشتی مناسب زیرسازی صحیح بسیار مهم است. زیرسازی یعنی آماده کردن صدف ناخن برای موادگذاری.اولین قدم برای زیرسازی، مانیکور خشک است. مانیکور خشک یا همان مانیکور روسی به معنای استفاده از عقب زن، سرسوهان های مانیکور و نیپر برای عقب زدن پوست های روی ناخن و برداشتن کوتیکول های موجود دور ناخن می باشد. https://academy-nail.com/powder-nail-training/
pixel