کنسرت علیرضا قربانی - کیش

534

سالن خلیج فارس - مركز همایش های بین المللی كیش - نور ، صدا و تصویر : گروه آوا رسانه كیش