مدرسه میزان در شبکه 5 سیما

367

ورق بزنید #مدرسه_میزان در برنامه #شهر_برگ این برنامه درتاریخ ششم آذر ماه نود و هفت از شبکه پنج سیما پخش شد که به تحلیل فرایند تربیتی نظام آموزش و پرورش می پرداخت . بخش هایی از این برنامه که وزیر محترم آموزش و پرورش هم در آن حضور داشتند ، به معرفی #روش_میزان به عنوان یک روش تربیتی همه جانبه می پردازد . دقایقی از این برنامه تقدیم حضورتان می شود