بیژن زنگنه: وزارت نفت هیچ گاه با احیای کارت سوخت مخالف نبوده است

114