داغترین‌ها: #فاطمیه

مستند سیاسی - امنیتی | ۱۰ سازمان جاسوسی برتر دنیا را بشناسید

159
گفته می‌شود کشورها و خصوصاً کشورهای بزرگ به سازمان‌های اطلاعاتی نیاز دارند تا همیشه از اتفاقات داخل و خارج کشور مطلع شوند. این سازمان‌ها رابطه نزدیکی با ارتش، پلیس و ادارات دولتی دارند و مسائل مربوط به امنیت ملی را رصد می‌کنند. در این برنامه ده سازمان جاسوسی برتر دنیا را معرفی می‌کنیم.
pixel