تصاویری زیبا از حضور مردم کشورهای اسلامی در صحرای غدیر

476

مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر با هدف گره زدن واقعه غدیر خم با رویش های عصر کنونی این رویداد توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است.